Showing 1–9 of 14 results

Tóc tơ

Đặc điểm là vô cùng suôn mượt, óng ả, dễ bắt sáng. Có nhiều sợ to nhỏ hiện dưới ánh sáng óng lánh như kim tuyến. Do mềm mượt nên rất dễ vào nếp và dễ tạo kiểu.