Showing all 3 results

Mắt nhựa tròng thường

Tròng thường có kích thướt từ 10mm đến 24mm.
Cầu mắt 10mm thì đường kính tròng mắt 5mm
Cầu mắt 12mm thì đường kính tròng mắt 6mm
Cầu mắt 14mm thì đường kính tròng mắt 7mm
Cầu mắt 16/18/20/22/24mm thì đường kính tròng mắt 8/9/10/11/12mm (Không phủ biến, thường dùng cho các búp bê ngoại Size, thường kèm theo bởi hãng)